Projekty unijne

ATLIBRON Tomasz Ślimak realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Przygotowanie do wdrożenia modelu biznesowego internacjonalizacji firmy ATLIBRON”

Cele projektu: Wdrożenie opracowanego modelu biznesowego internacjonalizacji przedsiębiorstwa ATLIBRON Tomasz Ślimak

Planowane efekty: Sprzedaż produktów za granicą

Wartość Projektu: 242 275 PLN

wkład EFRR: 160 240 PLN