Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa cel i sposób gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych Kontrahentów.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Tomasz Ślimak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ATLIBRON Tomasz Ślimak, z siedzibą w Muninie przy ulicy Wspólnej 10, o numerze NIP:7922065046.

Dane osobowe

Dane osobowe Kontrahenta będą przetwarzane ze względu na konieczność realizacji umowy pomiędzy Kontrahentem, a Administratorem w celu

  • zawierania i realizacji zawartej umowy, które przetwarzane będą przez okres wykonywania umowy do czasu zakończenia umowy,
  • przepisy prawa wymagają przetwarzania danych osobowych Kontrahenta dla celów podatkowych i rachunkowych, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego.
  • prowadzenia procesów reklamacyjnych, przez okres 3 lat od zakończenia umowy.

Warunkiem zawarcia umowy jest podanie przez Kontrahenta danych osobowych. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości kontaktu z Administratorem danych osobowych.

Firma nie przekazuje danych osobowych użytkowników do państw trzecich.

Dane osobowe podane przez użytkownika podczas kontaktu z firmą ATLIBRON Tomasz Ślimak poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie www.atlibron.com są przetwarzane w celach:

  • kontaktu z Kontrahentem i ustaleniu szczegółów ewentualnego zamówienia,
  • realizacji zamówienia,

Podstawą prawną przetwarzania danych podawanych w formularzu kontaktowym jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy.

Kwestie techniczne
  1. Serwis gromadzi dane wykorzystywane przez system statystyk Google Analytics w celach statystycznych.
  2. Pliki cookies są wykorzystywane do zbierania ogólnych statystycznych informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej firmy ATLIBRON Tomasz Ślimak przez użytkowników. Strona firmowa nie wykorzystuje plików cookies do gromadzenia danych osobowych.
Prawa Użytkowników

Kontrahent posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Kontrahent ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Postanowienia końcowe

Dane osobowe Kontrahenta zostaną powierzone firmie spedycyjnej w celu realizacji umowy sprzedaży z firmą ATLIBRON Tomasz Ślimaki oraz mogą zostać udostępnione upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek.

Dane osobowe Kontrahentów będą ujawniane upoważnionym pracownikom Administratora oraz ewentualnie kurierom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email info@atlibron.com